@Article{,
 author = {R. Wyrzykowski},
 title = {Klastry komputerów PC i architektury wielordzeniowe: budowa i wykorzystanie.},
 journal = {Wyd. Akad. Ofic. Wydaw. EXIT},
 year = {2009},
 number = {ISBN:978--83--60434--60}
 }