@InProceedings{,
 author = {N. Sczygiol, G. Szwarc},
 booktitle = {IV Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim"},
 title = {Analiza numeryczna skłonności do pękania na gorąco odlewów o równoosiowej strukturze wewnętrznej},
 pages = {787--792},
 year = {2003}
 }