@InProceedings{,
 author = {L. Kuczyński, K. Rojek, R. Wyrzykowski},
 booktitle = {ENIGMA 2009: XIII Krajowa  Konferencja Kryptografii i Ochrony Informacji},
 title = {Wykorzystanie architektury  wielordzeniowej Cell/B.E. i konsoli Sony PlayStation3 do wysoko wydajnej  realizacji algorytmów kryptograficznych},
 pages = {125--142},
 year = {2009}
 }