@Article{,
 author = {M. Kubanek},
 title = {Wybrane metody i systemy biometryczne bazujące na ukrytych modelach Markowa},
 journal = {Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT},
 year = {2013}
 }