@InBook{,
 author = {A.Jakubski, M.Łatasiewicz, P.Róg, P.Ruczkowski},
 title = {Steganograficzna metoda rozproszenia hasła},
 chapter = {},
 publisher = {},
 year = {2013},
 note = {"Technologie Informacyjne w Funkcjonowaniu Organizacji" -- monografia pod redakcją naukową Leszka Kiełtyki ,Towarzystwo Naukowe i Kierownictwa -- Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "DOM ORGANIZATORA" Toruń, p. 135--142}
 }