@InBook{,
 author = {M. Kosowska--Golachowska, K. Kłos, M. Ciesielski},
 title = {Fragmentacja paliw stałych w procesie spalania tlenowego},
 chapter = {},
 publisher = {},
 year = {2013},
 note = {w: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2, red. W. Nowak, W. Rybak i T. Czakiert, Wyd. PCz, seria Monografie nr 267, p. 47--84}
 }