@InBook{,
 author = {J. Bobulski},
 title = {Ukryte modele Markowa w rozpoznawaniu dwuwymiarowych wzorców na obrazach cyfrowych},
 chapter = {},
 publisher = {},
 year = {2013},
 note = {Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa}
 }