@InBook{,
 author = {A. Kulawik},
 title = {Modelowanie zjawisk obróbki cieplnej stali średniowęglowych},
 chapter = {},
 publisher = {},
 year = {2013},
 note = {Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013}
 }