@InBook{,
 author = {M. Kurkowski},
 title = {Formalne metody weryfikacji własności protokołów zabezpieczających w sieciach komputerowych},
 chapter = {},
 publisher = {},
 year = {2013},
 note = {Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa}
 }