@Article{,
 author = {M. Kubanek, D. Smorawa},
 title = {Wykorzystanie ukrytych modeli Markowa przy weryfikacji tożsamości na podstawie asymetrii twarzy},
 journal = {Studia i Materiały -- Zeszyt 5, Redakcja Jerzy G. Isajew, Wydawnictwo EWSIE},
 year = {2013},
 number = {ISSN 2082--6966}
 }