@InProceedings{,
 author = { N. Sczygiol, R. Wyrzykowski, T. Olas},
 booktitle = {Materiały 8. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali 'KomPlasTech'2001' "},
 title = {Równoległe modelowanie krzepnięcia w klastrach stacji roboczych.},
 pages = {19--26},
 year = {2001}
 }