@PhdThesis{,
 author = { N. Sczygiol},
 title = {Modelowanie numeryczne zjawisk termomechanicznych w krzepnącym odlewie i formie odlewniczej},
 school = {Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, seria MONOGRAFIE},
 year = {2000},
 note = { 71}
 }