@InProceedings{,
 author = { N. Sczygiol, R. Parkitny, R. Wyrzykowski, G. Szwarc},
 booktitle = {Materiały 7. Konferencji "Zastosowanie Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali 'KomPlasTech'2000' "},
 title = {Komputerowa symulacja krzepnięcia ziaren równoosiowych -- programowanie sekwencyjne i równoległe},
 pages = {193--200},
 year = {2000}
 }