@InProceedings{,
 author = { N. Sczygiol, R. Wyrzykowsk, T. Olas},
 booktitle = {Materiały 7. Konferencji "Zastosowanie Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali 'KomPlasTech'2000' "},
 title = {Wykorzystanie stacji sieci roboczych do numerycznego modelowania krzepnięcia},
 pages = {15--22},
 year = {2000}
 }