@InProceedings{,
 author = { N. Sczygiol},
 booktitle = {Materiały 6. Konferencji "Zastosowanie Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali 'KomPlasTech'99' "},
 title = {Model obiektowy wyznaczania stanów naprężenia w odlewach},
 pages = {31--38},
 year = {1999}
 }