@Article{,
 author = { N. Sczygiol},
 title = {Modelowanie numeryczne powstawania naprężeń w krzepnących odlewach},
 journal = {Krzepnięcie Metali i Stopów},
 year = {1998},
 volume = {38},
 pages = {61--66}
 }