@Article{,
 author = { N. Sczygiol, G. Szwarc, T. Olas},
 title = {Analiza obiektowa modelowania numerycznego powstawania naprężeń w krzepnących odlewach},
 journal = {Krzepnięcie Metali i Stopów},
 year = {1998},
 volume = {38},
 pages = {55--60}
 }