@Article{,
 author = { N. Sczygiol},
 title = {Modelowanie numeryczne krzepnięcia odlewów z uwzględnieniem tworzącej się mikrostruktury ziarnowej},
 journal = {Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji},
 year = {1998},
 volume = {18},
 pages = {275--285}
 }