@Article{,
 author = {N. Sczygiol, G. Szwarc},
 title = {Zastosowanie techniki obiektowej do modelowania zagadnień przepływu ciepła metod± elementów skończonych},
 journal = {Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej},
 year = {1995},
 volume = {121},
 pages = {273--279}
 }