@InProceedings{,
 author = {J. Piątkowski, W. Elsner},
 booktitle = {Materiały XXVIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM'96},
 title = {Metoda nadążnego i synchronicznego próbkowania sygnałów rejestrowanych w warunkach niestacjonarnych stanów pracy turbozespołów energetycznych},
 pages = {159--166},
 year = {1996}
 }