@InProceedings{,
 author = {J. Piątkowski, W. Elsner},
 booktitle = {Materiały I Kongresu Diagnostyki Technicznej KDT '96},
 title = {Metoda nadzoru parametrów drganiowych w warunkach zmiennej prędkości obrotowej},
 pages = {133--138},
 year = {1996}
 }