@InProceedings{,
 author = {W. Elsner, J. Piątkowski},
 booktitle = {Materiały IV Krajowej Konferencji diagnostyki Technicznej Urządzeń i Systemów DIAG'98},
 title = {Prognozowanie wartości cech sygnałów drganiowych w nadzorze turbogeneratorów},
 pages = {117--124},
 year = {1998},
 volume = {2},
 organization = {Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej i Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie}
 }