@Article{,
 author = {T. Walczuk, L. Kompanets},
 title = {Eksperymentalne i matematyczne oszacowanie informacji dostarczanej menedżerowi przez test S. Dellinger na przykładzie testowania neuropsychologicznego typu osobowości studentów},
 journal = {Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie},
 year = {2000},
 volume = {4(12)},
 pages = {33--42}
 }