@Article{,
 author = {T. Walczuk, L. Kompanec},
 title = {Hipotezy interpretujące i treść geometrycznego testu S. Dellinger do identyfikacji neuropsychologicznego typu osobowości oraz algorytmy i system obróbki danych testu dla zagadnień obsady kadrowej przedsiębiorstw},
 journal = {Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie},
 year = {2001},
 volume = {1(13)},
 pages = {5--20}
 }