@InProceedings{,
 author = {J. Bobulski},
 booktitle = {Materiały V Konferencji, Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu TRANSCOMP},
 title = {Porównanie efektywnności kryteriów progowania scen niejednorodnych},
 year = {2001}
 }