Mijp - wyklady i laboratoria
Analiza, projektowanie i programowania obiektowe
Paradygmaty programowania
Programowanie urządzeń mobilnych
Wykład - Testowanie oprogramowania
Wykład - Szkielety tworzenia aplikacji
Wykład - Jezyki interpretowane
Techniki tworzenia aplikacji na urzadzenia mobilne - wyklad
Programowanie aplikacji iOS - zadanie 1
Techniki tworzenia aplikacji na urzadzenia mobilne - zadanie 2
  1. Django
  2. Instalacja Django
  3. Wytyczne do projektu
  4. Zadanie Python 1
  5. Zadanie 2 - Python
  6. Zadanie 4 - Python
  1. Zadanie JavaScript 1
Linki

Materiały pomocnicze do kolokwium:

Składnia szablonów funkcji
Dokumentacja STL-a

Materiały pomocnicze do kolokwium nr 2

Składnia Scheme i Prolog
Przykładowe zadania na kolokwium
===========================

Uwagi odnośnie zajęć można przesyłać pod adres: agrosser@icis.pcz.czest.pl