Mijp - wyklady i laboratoria
Analiza, projektowanie i programowania obiektowe
Paradygmaty programowania
Programowanie urządzeń mobilnych
Wykład - Testowanie oprogramowania
Wykład - Szkielety tworzenia aplikacji
Wykład - Jezyki interpretowane - stacjonarne II semestr
Wykład - Jezyki interpretowane - stacjonarne I semestr
Wykład - Jezyki interpretowane - niestacjonarne
Techniki tworzenia aplikacji na urzadzenia mobilne - wyklad
Programowanie aplikacji iOS - zadanie 1
Techniki tworzenia aplikacji na urzadzenia mobilne - zadanie 2
 1. Django 1.10
 2. Django 2.0
 3. Pro Git
 4. Instalacja Django
 5. Wytyczne do projektu
 6. Zadanie Python 1
 7. Zadanie 2 - Python
 8. Zadanie 4 - Python
 1. Zadanie JavaScript 1
 2. Zadanie JavaScript 2
 3. Zadanie JavaScript 3
 4. Zadanie JavaScript 4
 5. Zadanie JavaScript 5
Linki

Materiały pomocnicze do kolokwium:

Składnia szablonów funkcji
Dokumentacja STL-a

Materiały pomocnicze do kolokwium nr 2

Składnia Scheme i Prolog
Przykładowe zadania na kolokwium
===========================

Uwagi odnośnie zajęć można przesyłać pod adres: agrosser@icis.pcz.czest.pl