Publikacje

 1. E. Gawronska, N. Sczygiol, Numerically Stable Computer Simulation of Solidification: Association Between Eigenvalues of Amplification Matrix and Size of Time Step, Transactions on Engineering Technologies, 2015, Springer Netherlands, 17-30
 2. E. Gawronska, N. Sczygiol, Relationship between eigenvalues and size of time step in computer simulation of thermomechanics phenomena, International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, IAENG 2014, 12-14 March 2014, Hong Kong, 881-885
 3. O. Wodo, E. Gawrońska, Modeling of two-stage solidification: Part II Computational verification of the model, Archives of Foundry Engineering Vol.13, Issue 1, January - March 2013, 125-130
 4. O. Wodo, E. Gawrońska, Modeling of two-stage solidification: Part I Model development, Archives of Foundry Engineering Vol. 12, Issue 4, October - December 2012, 151-156
 5. E. Gawrońska, N. Sczygiol, Stability of the mixed time partitioning methods in relation to the size of time step, Special Issue: 82nd Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik), GAMM'2011, 18-21 April 2011, Graz, Austria, 467-468
 6. E. Gawrońska, N. Sczygiol, Application of mixed time partitioning methods to raise the efficiency of solidification modeling, 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing, SYNASC'2010, 23-26 September 2010, Timisoara, Romania, 99-103
 7. E. Gawrońska, N. Sczygiol, Using a mixed time partitioning to improve performance of solidification modeling, 18th International Conference on "Computer Methods in Mechanics", CMM'2009, 18-21 May 2009, Zielona Góra, Poland, 189-190
 8. A. Bokota, E. Gawrońska, R. Parkitny, N. Sczygiol, Numeryczne modelowanie zjawisk towarzyszących procesowi krzepnięcia metali i ich stopów za pomocą autorskich programów komputerowych, Postępy Teorii i Praktyki Odlewniczej ISBN 978-83-929266-0-3, 21-34
 9. E. Gawrońska, N. Sczygiol, The method of efficiency increase of software used to solidification modeling, "Assessment of reliability of materials and structures: problems and solutions", RELMAS'2008, St. Petersburg, Russia, 1 (2008), 124-127
 10. E. Gawrońska, N. Sczygiol, Analiza stabilności numerycznej metod mieszanego podziału czasu. Materiały XIII konferencji "Informatyka w Technologii Metali", KomPlasTech2006, Szczawnica 2006, 83-91
 11. N.Sczygiol, E. Gawrońska, Zastosowanie mieszanego kroku czasowego do modelowania krzepnięcia, materiały XI Konferencji KomPlasTech, Zakopane 2004, 239-246
 12. N.Sczygiol, E. Gawrońska, A. Grosser, Symulacja numeryczna krzepnięcia kierowanego ochładzalnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, "Archiwum Odlewnictwa", 2 (2002), 239-244

Valid HTML 4.01 Transitional

Copyright © 2007 by Elżbieta Gawrońska | Kontakt