Publikacje

 1. J. Winczek, E. Gawrońska, The modeling of heat affected zone (HAZ) in submerged arc welding (SAW) surfacing steel element, Metalurgija, Vol. 55, Issue 2, 2016, 225-228
 2. R. Dyja, E. Gawrońska, A. Grosser. P. Jeruszka, N. Sczygiol, Comparison of different heat capacity approximation in solidification modeling, World Congress on Engineering and Computer Science, Lecture Notes in Engineering and Computer Science, WCECS 2015, 21-23 October, San Francisco, USA, vol. 2, 2015, 875-879
 3. R. Dyja, E. Gawronska, N.Sczygiol, The Effect of mechanical interactions between the casting and the mold on the conditions of heat dissipation: a numerical model, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 60, Issue 3, 2015, 1901-1909
 4. E. Gawronska, N. Sczygiol, Numerically Stable Computer Simulation of Solidification: Association Between Eigenvalues of Amplification Matrix and Size of Time Step, Transactions on Engineering Technologies, 2015, Springer Netherlands, 17-30
 5. E. Gawronska, Computer simulations of two-component alloy solidification: numerical stability on the basis of eigenvalues, Proceedings of the XIX. International Polish-Slovak Conference “Machine Modeling and Simulations 2014” September 1-4 2014, Warsaw, Poland, 14
 6. E. Gawronska, N. Sczygiol, Relationship between eigenvalues and size of time step in computer simulation of thermomechanics phenomena, International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, Lecture Notes in Engineering and Computer Science, IAENG 2014, 12-14 March 2014, Hong Kong, 881-885
 7. O. Wodo, E. Gawronska, Modeling of two-stage solidification: Part II Computational verification of the model, Archives of Foundry Engineering Vol.13, Issue 1, January - March 2013, 125-130
 8. O. Wodo, E. Gawronska, Modeling of two-stage solidification: Part I Model development, Archives of Foundry Engineering Vol. 12, Issue 4, October - December 2012, 151-156
 9. E. Gawronska, N. Sczygiol, Stability of the mixed time partitioning methods in relation to the size of time step, Special Issue: 82nd Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik), GAMM'2011, 18-21 April 2011, Graz, Austria, 467-468
 10. E. Gawronska, N. Sczygiol, Application of mixed time partitioning methods to raise the efficiency of solidification modeling, 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing, SYNASC'2010, 23-26 September 2010, Timisoara, Romania, 99-103
 11. E. Gawronska, N. Sczygiol, Using a mixed time partitioning to improve performance of solidification modeling, 18th International Conference on "Computer Methods in Mechanics", CMM'2009, 18-21 May 2009, Zielona Góra, Poland, 189-190
 12. A. Bokota, E. Gawrońska, R. Parkitny, N. Sczygiol, Numeryczne modelowanie zjawisk towarzyszących procesowi krzepnięcia metali i ich stopów za pomocą autorskich programów komputerowych, Postępy Teorii i Praktyki Odlewniczej ISBN 978-83-929266-0-3, 21-34
 13. E. Gawronska, N. Sczygiol, The method of efficiency increase of software used to solidification modeling, "Assessment of reliability of materials and structures: problems and solutions", RELMAS'2008, St. Petersburg, Russia, 1 (2008), 124-127
 14. E. Gawrońska, N. Sczygiol, Analiza stabilności numerycznej metod mieszanego podziału czasu. Materiały XIII konferencji "Informatyka w Technologii Metali", KomPlasTech2006, Szczawnica 2006, 83-91
 15. N.Sczygiol, E. Gawrońska, Zastosowanie mieszanego kroku czasowego do modelowania krzepnięcia, materiały XI Konferencji KomPlasTech, Zakopane 2004, 239-246
 16. N.Sczygiol, E. Gawrońska, A. Grosser, Symulacja numeryczna krzepnięcia kierowanego ochładzalnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, "Archiwum Odlewnictwa", 2 (2002), 239-244

Valid HTML 4.01 Transitional

Copyright © 2007 by Elżbieta Gawrońska | Kontakt