dr inż. Krzysztof Kaczmarek
pokoj 66 (ul. Dabrowskiego 73)
konsultacje: wtorek 12:00-13:00; środa 12:00-14:00 (sem. letni 2019)
krzysztof.kaczmarek@icis.pcz.pl
kaczmarek.pcz@gmail.comInformacje


Bazy danych

 • Zad Lab1    Szablon    SQLDeveloper    Info_Zad    Info_Tabele   
              Oracle lokalnie: OracleXE    Oracle_System    Oracle_System_Data   
 • Zad Lab2    Info   
 • Zad Lab3    Info    Info WR
 • Zad Lab4    O Złączeniach    O Grupowaniu
 • Zad Lab5    Rozszerzenia GroupBY    O Podzapytaniach
 • Zad Lab6    Info   
 • Lista (15.03.2019)    LPAG   


 • Grafika komputerowa i wizualizacja (stacjonarne)

 • Lab1    Tablet instrukcja    Corel P-P X8 Przewodnik (PL) Corel P-P X7 User Guide (ANG)
 • Lab2
 • 1 Termin 29.03    Lab3    CorelDraw Szybki start (PL)
 • 1 Termin 29.03    Lab4    Info    Przyklad Lab4_P1    CodeBloks    DevC++   
 • 1 Termin 05.04    Lab5    Info   

 •   


 • Grafika komputerowa i wizualizacja (niestacjonarne)

 • Zjazd 1 - zadania    Tablet instrukcja    Corel P-P X8 Przewodnik (PL) Corel P-P X7 User Guide (ANG) CorelDraw Szybki start (PL)
 • Zjazd 2 - zadania    Info 1    Info 2    Przyklad    CodeBloks    DevC++