Dydaktyka

W trakcie pracy nauczyciela akademickiego prowadziłem wykłady, ćwiczenia i laboratoria dla studentów kierunku Informatyka oraz w ramach zajęć wyrównawczych dla kierunku Budownictwo z następujących przedmiotów:

 • Podstawy cyfrowego przetwarzanie sygnałów
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Programowanie grafiki 3D
 • Systemy operacyjne
 • Podstawy programowania
 • Graficzne modelowanie scen 3D
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Programowanie 3D
 • Analiza, rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów
 • Projektowanie aplikacji multimedialnych
 • Programowanie aplikacji multimedialnychw
 • Programowanie aplikacji czasu rzeczywistego
 • Programowanie aplikacji naukowo-inżynierskich
 • Analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • Analiza, projektowanie i programowanie obiektowe
 • Systemy multimedialne
 • Podstawy sztucznej inteligencji
 • Programowanie aplikacji inżynierskich
 • Techniki multimedialne
 • Podstawy informatyki
 • Technika cyfrowa i przetwarzanie sygnałów

  Staram się rozwijać zainteresowania studentów współczesną tematyką badawczą, ciekawymi przedmiotami i zajęciami pozauczelnianymi. Studenci docenili moje zaangażowanie poprzez przyznanie tzw. „Nobelka” dla najpopularniejszego prowadzącego zajęcia laboratoryjne na naszym wydziale. Wspólnie ze studentami uczestniczyliśmy w turnieju GOall 2010 i 2011 w piłkę nożną, organizowanym przez Nokia Siemens Networks we Wrocławiu. Wymiernym wynikiem uczestnictwa w tych turniejach było zaproszenie studentów na praktyki i staże przez wspomnianą firmę. Uczestniczę aktywnie wraz ze studentami w dniach sportu oraz innych turniejach, godnie reprezentując Wydział :)

  Wypromowałem ponad siedemdziesiąt prac magisterskich i inżynierskich z informatyki.

  Wypromowane prace magisterskie:

 • Wybrane metody i narzędzia zabezpieczeń dostępu do sieci bezprzewodowych
 • Wideokonferencje w sieci internet
 • Techniki edycji i kompozycji obrazu
 • Wybrane metody i narzędzia pomiaru przepustowości i jakości transmisji w lokalnych sieciach komputerowych
 • Usługi związane z przesyłaniem obrazów sieciami szerokopasmowymi
 • Wybrane metody i narzędzia zabezpieczeń sieci LAN
 • Analiza szerokopasmowych sieci satelitarnych
 • Topologia lokalnych sieci radiowych i sposoby ich projektowania
 • Przegląd i analiza funkcjonalności wybranych metod zabezpieczeń sieci informatycznych
 • System SITO do identyfikacji użytkownika w oparciu o obraz tęczówki oka
 • Wybrane metody przetwarzania obrazów cyfrowych na podstawie plików typu RAW
 • Analiza metod tworzenia efektów akustycznych
 • Analiza metod automatycznego śledzenia wybranych elementów obrazu wideo
 • System do weryfikacji tożsamości w oparciu o obraz linii papilarnych
 • Analiza systemów transmisyjnych dostarczających usługę wideo na żądanie
 • Panel do zarządzania siecią i serwerami
 • Systemu do monitoringu sieci LAN
 • Telefonia VoIP jako tania alternatywa dla telefonii stacjonarnej
 • Optymalizacja technik przetwarzania obrazów w systemach czasu rzeczywistego
 • Metoda weryfikacji tożsamoąci w oparciu o niepełny obraz tęczówki oka
 • Analiza metod stochastycznego modelowania ciągów czaspwych w oparciu o komponent VOICE_HMM
 • System do sterowania ruchem kamery przemysłowej za pomocą komend głosowych
 • Analiza porównawcza popularnych narzędzi do tworzenia animacji 3D
 • Analiza porównawcza popularnych narzędzi do tworzenia statycznych scen 3D
 • Analiza narzędzi open source do tworzenia aplikacji webowych na przykładzie Ruby on Rails
 • Wykorzystanie wzorców projektowych do tworzenia i modelowania kodu w języku JAVA
 • System do identyfikacji osób w oparciu o obraz linii papilarnych z wykorzystaniem obszernych baz danych
 • System biometryczny do identyfikacji i weryfikacji osób na podstawie tęczówki oka
 • Analiza metod automatycznego śledzenia wybranych elementów ludzkiej twarzy w obrazie wideo
 • System do weryfikacji i identyfikacji osób na podstawie kształtu linii papilarnych dłoni
 • System do weryfikacji tożsamości na podstawie geometrii dłoni
 • Analiza technik automatycznej detekcji elementów twarzy w obrazie wideo
 • Automatyczna detekcja ludzkich postaci w obrazach wideo zarejestrowanych z wnętrza samochodu
 • Analiza możliwości programu Maya do tworzenia profesjonalnych animacji
 • Przegląd technologii zastosowanych w kartach graficznych
 • Zaawansowane techniki programowania grafiki z wykorzystaniem biblioteki OpenGL
 • Sieciowy system kontroli i zarządzania treścią multimedialną z wykorzystaniem dekodera telewizji satelitarnej
 • Analiza standardu obrazowania medycznego DICOM w Radioterapii
 • Wykorzystanie techniki "Motion Tracking" do tworzenia zaawansowanych animacji komputerowych
 • Analiza technik oświetlenia i renderingu na przykładzie wizualizacji architektonicznej
 • Opis technologii Storage Area Network na przykładzie środowiska rozproszonego
 • Analiza etapów projektowania i wdrażania informatycznych systemów bazodanowych

  Wypromowane prace inżynierskie:

 • Bezpieczeństwo danych - analiza podstawowych metod kodowania informacji
 • Analiza porównawcza algorytmów szyfrowania wykorzystywanych w kontekście podpisu elektronicznego
 • Projekt i implementacja systemu obsługi hurtowni w oparciu o platformę J2EE
 • Wybrane technologie tworzenia grafiki statycznej i dynamicznej dla serwisów WWW
 • Analiza dostępnych metod do tworzenia aplikacji multimedialnych
 • Praktyczne zastosowanie podpisu elektronicznego
 • Budowa i zabezpieczanie sieci bezprzewodowej
 • Analiza porównawcza wybranych technik kompresji obrazów statycznych i dynamicznych
 • Metoda ukrywania informacji w nagraniach audio
 • Metoda poszukiwania optymalnej drogi z wykorzystaniem algorytmów genetycznych
 • Modelowanie i symulacja elementów karoserii wybranych pojazdów w celu zmniejszenia współczynnika oporu powietrza
 • Adaptacja wirtualnych instrumentów muzycznych w systemach internetowych
 • Wykorzystanie grafiki wektorowej na przykładzie identyfikacji wizualnej firmy (Corporate Identity)
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w grach logicznych
 • Wykorzystanie oprogramowania do tworzenia grafiki 3D przy tworzeniu interaktywnych prezentacji internetowych
 • Wykorzystanie sieciowych technologii multimedialnych w zarządzaniu treścią HD
 • Metody automatycznej detekcji wybranych elementów na obrazach cyfrowych statycznych i dynamicznych
 • Interaktywna wizualizacja 3D głosek
 • Kodowanie obrazów binarnych przy pomocy dwuwymiarowych fotokodów
 • Modelowanie zjawisk fizycznych w grafice 3D
 • Analiza i porównywanie formatów graficznych
 • Optymalizacja stron internetowych pod kątem pozycjonowania
 • Metody tworzenia profesjonalnych animacji telewizyjnych
 • Projekt małej sieci komputerowej
 • Analiza technik renderingu i oświetlenia w grafice komputerowej
 • Techniki fotografii analogowej we współczesnych algorytmach cyfrowej obróbki obrazu
 • Wizualizacja okrętu podwodnego ORP "ORZEŁ"
 • Wykorzystanie CPU i GPU w grafice komputerowej
 • Trójwymiarowa wizualizacja obiektu architektonicznego z uwzględnieniem instalacji
 • Kodowanie obrazów binarnych przy pomocy dwuwymiarowych foto kodów
 • Analiza prawdopodobieństwa kliknięć na układ strony pod kątem wykorzystania najczęściej odwiedzanych jej obszarów
 • Album internetowy z możliwością przetwarzania obrazów
 • Odwzorowanie wybranych technik fotografii analogowej we współczesnych algorytmach cyfrowej obróbki obrazu
 • Automatyczna detekcja elementów identyfikacyjnych samochodu na podstawie obrazu z kamery przemysłowej
 • Analiza i porównanie głosu organowego "Vox Humana" oraz głosu ludzkiego za pomocą technik cyfrowego przetwarzania dźwięków
 • Analiza częstotliwości dźwięku z wykorzystaniem technologii .NET
 • Aplikacja w systemie Android wspomagająca zachowanie bezpiecznej prędkości podczas jazdy samochodem
 • Metody tworzenia animacji komputerowych wykorzystywanych w przemyśle filmowym
 • Tworzenie gier komputerowych przy użyciu silnika graficznego "UNITY 3D"
 • Automatyzacja pracy z programem Adobe Photoshop przy użyciu JavaScript

  Materiały do zajęć:

  Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  Analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych