prof. UKSW, dr hab. Mirosław KURKOWSKI
  Instytut Informatyki
  Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie
  Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
  E-mail: m.kurkowski(at)uksw(dot)edu(dot)pl