main Pasje Odnośniki Sylwetka
main Dydaktyka Projekty Kontakt

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


Databases and Warehouses
On the e-learning.pcz.pl website you can find the "Databases and Warehouses - OSL" course. I shared lectures, laboratory materials and tasks. You are all required to submit completed tasks as part of the course. Note - the first task should be sent by 24 March.
Systemy baz danych - wykłady i laboratoria
Na stronie e-learning.pcz.pl jest dostępny dla Państwa kurs "Systemy baz danych - OSL". Udostępniłam w nim wykłady dla całego roku oraz zadania laboratoryjne dla grupy ze specjalności Cyberbezpieczeństwo. Grupa ta jest zobowiązana do przesyłania wykonanych zadań w ramach kursu. Uwaga - pierwsze trzy zadania należy przesłać do 23 marca.
Bazy danych - wykłady i laboratoria
 • wykład 1: pdf
 • wykład 2: pdf
 • wykład 3: pdf
 • wykład 4: pdf, film (81MB)
 • wykład 5: pdf
 • wykład 6: pdf, film (73MB)
 • wykład 7: pdf, po przeczytaniu wykładu zachęcam do obejrzenia filmu ze świetnie wyjaśnionym przykładem: Normalization - 1NF, 2NF, 3NF and 4NF
 • wykład 8: pdf, film (114MB)
 • wykład 9 i 10: pdf
 • wykład 11 i 12: pdf
 • wykład 13 i 14: pdf
 • Podstawy informatyki - ćwiczenia
  Databases Systems
  Eksploracja danych - wykłady
  Informatyka - zajęcia wyrównawcze
  Szkielety tworzenia aplikacji - wykłady
  Podstawy programowania - laboratoria
  Relacyjne i obiektowe bazy danych - wykłady i laboratoria
  Programowanie aplikacji naukowo-inżynierskich - laboratoria
  Aplikacje bazodanowe w Javie - wykłady i laboratoria
  Grafika - wykłady i laboratoria
  Bazy danych II - projekty
  Tworzenie stron WWW I - wykłady i laboratoria