Dr hab. inż. Mariusz KUBANEK, Prof. PCz.


Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Pokój 145, konsultacje: środa 9:00 - 12:00

ul. Dąbrowskiego 73
42-201 Częstochowa

e-mail: mariusz.kubanek@icis.pcz.pl

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki Czêstochowskiej