Polski

English


Home

O mnie

Badania

Dla studentów

Publikacje

Kontakt

CV
Informacje osobiste
BOBULSKI JANUSZ
e-mail: januszb@icis.pcz.pl
http://icis.pcz.pl/~januszb


Wykształcenie
25.10.2018 - Habilitacja na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w dziedzinie Informatyki; dyplom doktora habilitowanego nauk technicznych 01.10.2000 – 30.09.2004 Studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w dziedzinie Informatyki; dyplom doktora nauk technicznych
01.10.1999 – 30.06.2000 Podyplomowe studia w Szkole Ekonomii i Zarządzania Menedżerskiego.
01.10.1995 - 28.06.2000 Studia na Politechnice Częstochowskiej na kierunku INFORMATYKA o specjalności sieci komputerowe, zakończone dyplomem mgr inż. Informatyk.
1990 - 1995 Technikum Elektroniczne w Częstochowie. Tytuł technik elektronik.

Praktyka zawodowa
Od 01.11.2004 - adiunkt w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej na Politechnice Częstochowskiej.
01.10.2007 – 30.06.2014 adiunkt w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.
01.10.2002 - 31.10.2004 asystent w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej na Politechnice Częstochowskiej.
01.10.2000 – 30.09.2002 asystent w Instytucie Matematyki i Informatyki na Politechnice Częstochowskiej.
05.08.1999 – 30.06.2000 praca w firmie Tradewinds Polska na stanowisku Informatyk-serwisant.

Umiejętności
Bardzo dobra znajomość zagadnień IT związanych z biometrią – identyfikacja osób, przetwarzaniem obrazów i sygnałów multimedialnych. Programowanie w MatLab, TeX, MsOffice.
Samodzielne projektowanie i prowadzenie badań, szkoleń.

Inne kwalifikacje
Biegły sądowy.
Kurs CISCO CCNA 1-4.

Języki
Angielski – zaawansowany
Rosyjski - podstawowy

Zainteresowania
Żeglarstwo

Zainteresowania naukowe
W swojej pracy naukowej zajmuje się:
• przetwarzaniem i rozpoznawaniem obrazów
• przetwarzaniem sygnałów z wykorzystaniem modeli Markowa i transformacji falkowej
• przetwarzaniem treści multimedialnych
• systemami biometrycznymi, a w szczególności identyfikacją osób na podstawie obrazów twarzy

Podsumowanie dorobku naukowo – badawczego
• opracowanie metody progowania scen niejednorodnych przy pomocy pseudo-entropijnego kryterium;
• opracowanie procedury automatycznego doboru wartości progu w procesie progowania scen niejednorodnych;
• opracowanie metody rozpoznawania twarzy przy pomocy pseudo-entropijnego kryterium podobieństwa;
• opracowanie hybrydowej metody detekcji twarzy wykorzystującej techniki detekcji koloru skóry i techniki dopasowania wzorca oczu;
• opracowanie metody identyfikacji mówcy na bazie analizy cepstralnej w skali mel i wielopoziomowej transformacji falkowej;
• opracowanie metody rozpoznawania mowy polskiej bazującej na połączeniu sygnałów audio i wideo mowy, czyli wspomaganie rozpoznawanego dźwięku sekwencją obrazu ust osoby wypowiadającej dane słowo;
• opracowanie metody lokalizacji robota i mapowania obszaru wokół niego z zastosowaniem zmodyfikowanych filtrów Kalmana;
• opracowanie systemu kontroli dostępu do zasobów w czasie rzeczywistym wykorzystującego identyfikacje osób na podstawie obrazu twarzy;
• opracowanie systemu identyfikacji osób poszukiwanych na podstawie portretu pamięciowego;


Działalność dydaktyczna

W swojej pracy dydaktycznej prowadziłem zajęcia na kierunku Informatyka z przedmiotów:
- wykłady:
• Analiza, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
• Modelowanie i symulacja
• Systemy multimedialne
• Inżynieria oprogramowania
• Architektura komputerów
- ćwiczenia laboratoryjne:
• Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów
• Modelowanie i symulacja
• Systemy multimedialne
• Analiza, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
• Inżynieria oprogramowania
Opracowałem programu nauczania z przedmiotów:
• Modelowanie i symulacja
• Systemy Multimedialne
• Analiza, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów

Od roku 2005 jestem promotorem prac dyplomowych. Dotychczas wypromowałem 65 prac magisterskich oraz 57 inżynierski.

Brałem udział w opracowaniu programów studiów dla kierunku Informatyka pierwszego stopnia na specjalnościach Programowanie Aplikacji Internetowych oraz Inżynieria Oprogramowania, a także drugiego stopnia na specjalności Techniki Wizualizacji i Modelowania Grafiki.