logo

Aktualności

Ogłoszenie - dr inż. Łukasz Kuczyński 2019-12-02

HPC Workshop: AGENDA


Czestochowa, December 10 (Tuesday), 2019

Workshop on High Performance Computing:
Algorithms, Architectures and Applications


Czestochowa University of Technology - Department of Computer Science


National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia


13:00 Opening (R. Wyrzykowski)


13:10 - 14:20

  • Hybrid supercomputers for material science modelling: comparison of CPUs, GPUs and interconnects (V.Stegailov)
  • CFD Acceleration with FPGA (K. Rojek)

14:20 - 14:30 Break


14:30 - 15:40

  • Porting 4-point water model TIP4P to the GPU offload module of LAMMPS:optimisation and portability (V. Nikolskiy)
  • Impact of Performance Optimizations for CFD Application on Energy and Power Consumptionsof Intel Xeon Scalable Processors (L. Szustak)


Contact: Prof. Roman Wyrzykowski email: roman@icis.pcz.pl

Seminarium - dr inż. Kamil Halbiniak 2018-02-26

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium "Metody zrównoleglenia i równoważenia obciążeń dla obliczeń numerycznych w architekturach hybrydowych z akceleratorami obliczeniowymi Intel MIC" przygotowane przez dra inż Kamila Halbiniak. Seminarium odbędzie się 01.03.2018 (czwartek) o godz. 10:00 w auli A3.

Seminarium - dr Artur Jakubski 2017-12-19

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium "Wybrane zagadnienia z zakresu obliczeń wielostronnych i steganografii" przygotowane przez dr Artura Jakubskiego. Seminarium odbędzie się 21.12.2017 (czwartek) o godz. 10:00 w auli A3.

Seminarium - dr hab. inż. Janusz Bobulski 2017-11-27

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium "Klasyfikacja odpadów typu PET oraz baza odpadów WaDaBa" przygotowane przez dr hab. inż. Janusza Bobulskiego. Seminarium odbędzie się 30.11.2017 (czwartek) o godz. 10:00 w auli A3.