logo

Aktualności

CYBERSECURITY DAY 2024 2024-04-23

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników na CYBERSECURITY DAY 2024:

CYBERSECURITY DAY 2024

Nowoczesne programowanie w SAPie - zajęcia dodatkowe dla studentów PCz 2022-10-27

Mnóstwo przekazywanej wiedzy - pod tym znakiem minie najbliższe pół roku dla 50 studentów Politechniki Częstochowskiej. Dołączyli oni do kursu „Nowoczesne programowanie w SAPie”, podczas którego poznają tajniki programowania pod okiem dziesięciu specjalistów z ZF Poland IT Center. Na najlepszych uczestników kursu czekają staże oraz praktyki w Centrum Informatycznym ZF.


Rozpoczęcie zajęć poprzedził specjalny wykład promocyjny podzielony na kilka części. W pierwszej z nich studenci Politechniki Częstochowskiej zainteresowani kursem mieli okazję dowiedzieć się nieco więcej na temat firmy ZF - profilu działalności oraz oferty rekrutacyjnej skierowanej do młodych talentów. Wzięli również udział w konkursie z nagrodami ;)


W drugiej części spotkania, Wojciech Sowa, SAP Development Supervisor i główny koordynator programu, wprowadził studentów w tematykę SAPa i podzielił się spojrzeniem swojego zespołu na zagadnienia związane z systemem SAP. Wykład zakończył Dariusz Woszczyna, Head of SAP Development, który opowiedział o najciekawszych projektach prowadzonych w jego zespole.

Kilka zdjęć z wykłdu

Wykład SAP-2022-10-27-01


Wykład SAP-2022-10-27-02


Historia współpracy

W 2016 roku firma ZF rozpoczęła współpracę z Politechniką Częstochowską prowadząc cykl regularnych zajęć. Początkowo były to wykłady wraz z ćwiczeniami związanymi z programowaniem w systemie SAP przy użyciu języka programowania ABAP, a kolejny cykl zajęć dotyczył procesów biznesowych na przykładzie międzynarodowej firmy produkującej rowery. Studenci podczas zajęć wykonali szereg analiz i ćwiczeń praktycznych różnych procesów biznesowych w całym łańcuchu dostaw, używając systemu SAP.

Seminarium - Sergio Iserte, Ph.D. 2022-09-13

Katedra Informatyki zaprasza na seminarium "HPC & AI: a Malleable Approach" przygotowane przez Sergio Iserte, Ph.D. z Universitat Jaume I (Hiszpania). Seminarium odbędzie się 16.09.2022 (piątek) o godz. 10:30 w auli A4, ul. Dąbrowskiego 73.


Więcej informacji o prelegencie:


Opis prezentacji:
Sieci neuronowe głębokiego uczenia (DNN) mają wiele zastosowań w symulacjach High Performance Computing (HPC). Jednym z takich zastosowań jest wykorzystanie DNN do modelowania złożonych procesów fizycznych, takich jak turbulencja, przepływy płynów i reakcje chemiczne. Podczas seminarium Sergio Iserte przedstawił zastosowanie sieci DNN do predykcji wyników symulacji przepływów powietrza w środowisku zurbanizowanym. DNN są w stanie nauczyć się złożonych zależności między różnymi zmiennymi, co umożliwia im dokładne przewidywanie wyników symulacji. Dzięki temu można zmniejszyć liczbę powtórnych symulacji i zaoszczędzić czas i zasoby potrzebne do przeprowadzenia symulacji.

Ogłoszenie - dr inż. Łukasz Kuczyński 2019-12-02

HPC Workshop: AGENDA


Czestochowa, December 10 (Tuesday), 2019

Workshop on High Performance Computing:
Algorithms, Architectures and Applications


Czestochowa University of Technology - Department of Computer Science


National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia


13:00 Opening (R. Wyrzykowski)


13:10 - 14:20

  • Hybrid supercomputers for material science modelling: comparison of CPUs, GPUs and interconnects (V.Stegailov)
  • CFD Acceleration with FPGA (K. Rojek)

14:20 - 14:30 Break


14:30 - 15:40

  • Porting 4-point water model TIP4P to the GPU offload module of LAMMPS:optimisation and portability (V. Nikolskiy)
  • Impact of Performance Optimizations for CFD Application on Energy and Power Consumptionsof Intel Xeon Scalable Processors (L. Szustak)


Contact: Prof. Roman Wyrzykowski email: roman@icis.pcz.pl