Nasze pracownie

 

Nasze laboratoria

Katedra Informatyki posiada w ramach infrastruktury dydaktycznej 9 laboratoriów komputerowych, przeznaczonych dla studentów studiujących w języku polskim oraz dwa laboratoria komputerowe, służące głównie studentom z zagranicy, studiującym w ramach programu ERASMUS +. Laboratoria komputerowe wyposażone są w stacje robocze z zainstalowanym systemem Windows, Linux (Mac OS X) oraz specjalistyczne oprogramowanie tj. Matlab, kompilatory języków programowania i programy graficzne. Dokłady opis naszych pracowni znajdziesz poniżej.

Dodatkowo w Katedrze utworzono badawcze "Laboratorium robotyki i systemów sterowania", przeznaczone do badań naukowych oraz dydaktycznych w zakresie realizacji prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Zakres prac badawczych dotyczy nowoczesnych, bazujących na metodach inteligencji obliczeniowej, systemów sterowania urządzeń. Na wyposażeniu znajduje się elektryczna i elektroniczna aparatura badawcza oraz specjalizowane oprogramowanie.

Laboratoria w sposób kompleksowy wypełniają zapotrzebowanie na wsparcie procesu dydaktycznego określonego przez program studiów na kierunku Informatyka. Dodatkowo, część laboratoriów przeznaczonych jest również do przeprowadzania praktyk zawodowych dla studentów kierunku Informatyka i prac własnych, np. w ramach prac dyplomowych. Każde z laboratoriów posiada dostęp do Internetu realizowany za pomocą sieci lokalnej o prędkości co najmniej 100Mb/s, przy łączu internetowym zewnętrznym 10Gb/s. Zapewniony jest dostęp do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych i badawczych również dla osób niepełnosprawnych, za pomocą podjazdów i wind. Korzystanie z naszych sal laboratoryjnych możliwe jest po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacją. Treść regulaminu można przeczytać tutaj:

Dodatkowo, pracownicy, doktoranci oraz studenci kierunku Informatyka mają możliwość korzystania z bazy biblioteczno-specjalistycznej zlokalizowanej w KI (1262 woluminy) i KISI (1001 woluminów).

Lista naszych sal laboratoryjnych

 1. Laboratorium technik multimedialnych - 21 stanowisk komputerowych, w tym 20 dla studentów, 1 dla prowadzącego. Nowoczesny ekran projekcyjny. Interaktywny projektor 3D wraz z okularami 3D.
 2. Laboratorium sieciowe - 16 stanowisk komputerowych, w tym 15 dla studentów, 1 dla prowadzącego. Nowoczesny ekran projekcyjny. Wyposażenie sieciowe: sprzętowe filtry pakietów, przełączniki warstwy 2, routery, przełączniki warstwy 3, analizatory sieciowe, testery do certyfikacji sieci, miernik mocy optycznej.
 3. Laboratorium sieci optycznych i sieciowych systemów operacyjnych - 16 stanowisk komputerowych, w tym 15 dla studentów, 1 dla prowadzącego. Nowoczesny ekran projekcyjny. Wyposażenie sieciowe: zestaw do pomiaru strat sygnału optycznego, zestaw do identyfikacji zdarzeń na włóknach światłowodowych, stanowisko sieci optycznych, spawarka światłowodowa, 12 serwerów sieciowych.
 4. Laboratorium obliczeniowe GPGPU - 16 stanowisk komputerowych wyposażonych w karty graficzne nVidia GTX 980, w tym 15 dla studentów, 1 dla prowadzącego. Nowoczesny ekran projekcyjny.
 5. Laboratorium systemów informatycznych i środowisk programowania - 16 stanowisk komputerowych, w tym 15 dla studentów, 1 dla prowadzącego. Nowoczesny ekran projekcyjny.
 6. Laboratorium oprogramowania Microsoft - 16 stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem firmy Microsoft, w tym 15 dla studentów, 1 dla prowadzącego. Nowoczesny ekran projekcyjny. Wyposażenie sieciowe.
 7. Laboratorium sieci komputerowych, języków programowania i baz danych - 16 stanowisk komputerowych, w tym 15 dla studentów, 1 dla prowadzącego. Nowoczesny ekran projekcyjny.
 8. Laboratorium technologii OS MAC 16 stanowisk komputerowych Apple iMac, w tym 15 dla studentów, 1 dla prowadzącego. Nowoczesny ekran projekcyjny. Serwer Apple Mac Pro.
 9. Laboratorium grafiki komputerowej i technik biometrycznych i projektowania systemów informatycznych - 16 stanowisk komputerowych, w tym 15 dla studentów, 1 dla prowadzącego. Nowoczesny ekran projekcyjny. Kamery multispektralne, skanery tęczówek oka, interfejs mózg-komputer neurobit optima.
 10. Laboratorium Info - 13 stanowisk komputerowych, w tym 12 dla studentów, 1 dla prowadzącego. Rzutnik multimedialny. (ERASMUS +)
 11. Laboratorium 127 - 13 stanowisk komputerowych, w tym 12 dla studentów, 1 dla prowadzącego. Rzutnik multimedialny. (ERASMUS +)

Kilka zdjęć z naszych laboratoriów

labMacXOS
Laboratorium technologii OS MAC


czytnik
Laboratorium technologii OS MAC - Mac Pro Server


czytnik
Laboratorium grafiki komputerowej i technik biometrycznych


czytnik


czytnik
Laboratorium grafiki komputerowej i technik biometrycznych