Przedmioty

 

Zajęcia prowadzone w Katedrze Informatyki

Pracownicy Katedry Informatyki prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zarówno na I jak i II stopniu studiów. Zajęcia prowadzone są z przedmiotów ogólnych, jak również w ramach kilku specjalności.

Studia I stopnia

Przedmioty ogólne

Przedmioty prowadzone w ramach specjalności "Programowanie aplikacji internetowych"

Przedmioty prowadzone w ramach specjalności "Inżynieria oprogramowania"

Przedmioty prowadzone w ramach specjalności "Sieci komputerowe"

Studia II stopnia

II stopień studiów jest związany zawsze z określona specjalnością. Niektóre z nich uruchamiane są niemal co rok, inne raz na kilka lat.

Przedmioty prowadzone w ramach specjalności "Aplikacje biznesowe i bazy danych"

Przedmioty prowadzone w ramach specjalności "Sieci komputerowe"

Przedmioty prowadzone w ramach specjalności "Techniki wizualizacji i modelowania grafiki"

Przedmioty prowadzone w ramach specjalności "Cyberbezpieczeństwo"