Dr hab. inż. Mariusz KUBANEK, Prof. PCz.


Kierownik Katedry Informatyki

Pokój 145, konsultacje: środa 10:00 - 13:00

ul. Dąbrowskiego 73
42-201 Częstochowa

e-mail: mariusz.kubanek@icis.pcz.pl

Katedra Informatyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki Częstochowskiej